תקנון אתר - סופט רייד - SOFTRIDE

תקנון אתר - סופט רייד

תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הקדמה

אתר ”סופטרייד“ )להלן: ”האתר“( הינו אתר המשתמש כאתר ייצוגי עבור חברת סופטרייד והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
השימוש באתר כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. סופטרייד מזמינה אתכם לקרוא בעיוון תנאי תקנון זה.
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות
מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן
מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

אתר האינטרנט של חברת סופטרייד הוא אתר הפועל למכירת אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, חלקי חילוף ועוד. האתר הינו בבעלות חברת סופטרייד.
כל משתמש ו/או המבצע לבצע פעולה באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה במישרין או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעילו ו/או מי מטעמם.
כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוכחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.
החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, ע”פ שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.
לרוכש לא תהיינה, במישרין או בעקיפין כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב אתר לראשונה,
וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
במקרה של סתירה ו/או דו משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.

 

מדיניות שירותים ומחירים

• רוכש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פרטי לאחר שהתרשם ממנו ומחיריו.
• רוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת ולשנות כמויות.
• בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ושליחתה לחברה.
• קבלת ההזמנה מאת הרוכש תהווה הצעה של ה רוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא”ל ע”י החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המוצרים
לכתובת הרוכש, והכל בהאתם להוראות תקנון זה.
• במקרה שנמצא כי המוצרים שהוזמנו ע”י הרוכש אינם זמינים במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא”ל ו/או באמצעות שיחת טלפונית )ע”פ החלטת החברה(, כי המוצרים
אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו חזרה, ע”פ בחירת הרוכש.

 

תנאי הרכישה באתר

הזמנתו של רוכש תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1 .התקבל אישור החברה לכתובת הדוא”ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה ותשלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו.
2 .ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
3 .המוצרים שהוזמנו קיימים במלאי.
4 .הכתובת אליה התקבלה אספקת המוצרים נמצאת ברשימת אזורי החלוקה.
5 .הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ -18 שנים, הוא אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת. בעת ביצוע ההזמנה באתר,
יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ.\ שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.

 

אישור הזמנה באתר

במידה והזמנתך תקינה יישלח אליך דוא“ל ובו אישור על ההזמנה ומספר הזמנה בתוך 24 שעות מסיום ביצוע עסקת הקניה באתר.

 

תשלום

ברכישת מוצרים האתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה ע”י החברה. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
החברה תהיה רשאית לאשר, מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריית וכן תהיה ראשית לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת.
פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכתב את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש באמצעות הדוא”ל
את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרך אי כיבוד החיוב, תהיה החברה ראשית לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות דוא”ל ו/או שיחת טלפונית.

 

מדיניות החזרת מוצרים והחזרים כספיים

באם המוצר לא היה בשימוש ובאריזתו המקורית (סגורה), ניתן להחזירו ולקבל החזר כספי בצירוף חשבונית, עד שבועיים מתאריך הרכישה על פי חוק. במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% מערך העסקה, או מ-100 ש”ח הנמוך מבניהם על הלקוח לשאת את הוצאות ההובלה גם אם המשלוח באתר בחינם וזאת ע”פ מחירון הספקות בחברה.

בעת ביטול עסקה הלקוח אחראי על החזרת המוצר ועל חשבונו אל כתובתנו.
לקוח שהזמין מוצר ומסרב לקבל את המוצר שהזמין שלא עקב פגם, יחויב בהוצאות המשלוח הלוך וחזור.

משלוחים והחזרות

קיימות שתי אפשרויות לקבלת הזמנתך:
1 .ניתן לאסוף את הזמנתך ישירות מהחנות. וניתן להחזיר את המוצר לסניף
2 .במשלוח לכתובת המבוקשת בתוספת דמי משלוח – בנוסך למחירי המוצרים המפורטים באתר, יחויב הרוכש בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא
רשאית, אך לא חייבת, שלא חייב את הרוכש בדמי משלוח, ע”פ שיקול דעתה בלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת
את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש, במידה והרוכש מעוניין להחזיר או לבטל ניתן להחזיר את המוצר אל סניף החברה ללא עלות או במשלוח בתוספת עלות

זמני אספקת המוצרים

• באיסוף עצמי: בתו ך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר בשעות הפעילות.
• במשלוח לכתובת המבוקשת בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה אודות אישור הזמנה שבוצעה. ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים וימי שבתון.
מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי “כוח עליון” כהגדרתו להלן.
• המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגתת תעודה מזהה כדין ע”י מקבל ה הזמנה.
• במקרה והורכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המובקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במקרה כזה יחוייב הרוכש בדמי משלוח נוספים
ע”פ התעריפים הנהוגים בחברה, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בנושא זה.
• לצורך מתן שירות ייעל, מהיר ואמין התקשרה החברה עם חברת דואר ישראל בע”מ אשר תבצע את השליחות עבורה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות
ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. אזורי שילוח ניתן לבצע הזמנה באתר לכל חלקי הארץ, במקרה שבו הכתובת המבוקשת למשלוח אינה מצויה
באזורי השירות של חברת השילוח, אנחנו נשלח את הזמנתכם באמצעות דואר ישראל ולפיכך במקרה זה, מועד אספקת ההזמנה בכפוף ללוחות הזמנים של חברת דואר ישראל.
ניתן גם לשלוח פריטים מחוץ לשטחי ישראל.
לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. שינוי או ביטול הזמנה על הרוכש הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו,
ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית נשלחה לו בעת הרכישה.
למעט בגין סוגיהמוצרים שיפורטו ללהן ולמעט בגין מוצרים שנרכשו במסגרת מצבע, הרוכש יהיה ראשי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, בכפוף להחזרת מוצרים כשהם
סגורים באריזתם המקורית כשזו לא נפפתחה ו/או נפגמה, וכל לא נעשה בהם כל שימוש ולא נעשה להם כל נזק ובכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחת אחרת לגבי עצם
ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פעם או אי התאמה, תהיה החברה זכאית לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר ההזמנה או 100 ₪ לפני הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה
מהחברה ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה ראשחת לגבות
מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
שינוי הזמנה ע”י הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה ע”י שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
החברה תהא ראשית ע”פ שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההזמנה וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או בהודעה מראש, וזאת אף אם הרוכש כבר קיבל דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על
ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי
מהחברה בגין הביטול וו/או השינוי כאמור.
במקרה של ביטול ההזמנה ע”י החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה ובמקרה של שינוי שאושר ע”י החברה, יחוייב או יזוכה ה רוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ה חברה יעכבו ו/או ימנעו את מתן הישרות ו/או את מכירת המוצרים ו/או אספתקם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא
או חלקי, ובדרל כלשהי ו/או במועדים שנקבעו ו/או אם יקרו תקלות במחשב ו/או במערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולה איב ה ו/או שביתה ו/או
השבתה ו/או כיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או סגר בעקבות משבר בריאותי ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנעו ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים,
משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, ראשית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך )להלן:
“כוח עליון”(.
במקרה והוצר הגיע ללקוח שבור, באלריות הלקוח להחזירו בדואר והוא יזוכה על המשלוח בתמאי שהודיע מיד על השבר ברגע קבלת המוצר. במידה ונשלח ע”י החברה מוצר שלא ע”פ בקשת הלקוח
או כתוצאה שנעשתה בתום לב, על הלקוח לגשת לדואר ולהחזיר את המוצר. ניתן לבטל את העסקה שביצעת באתר בתוך שעה מרגע ההזמנה,
בשעות הפעילות של שירות הלקוחות – ימים א‘-ה‘ בין השעות 00:17-00:09 ,בטלפון 6824551-03 . מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע
ניהול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק את המוצרים לרוכש ולרוכש לא תהיהי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

החזרת/החלפת מוצר

תוכל לקבל החזר כספי או להחליף את המוצר שרכשת באתר בתוך 14 יום מהיום שהגיע לידיך, כל זאת בתנאי שהמוצר לא הורכב, לא נעשה בו שימוש והוא נמצא סגור באריזתו המקורית. על מנת
לבצע החזרה או החלפה יש להגיע עם המוצר ואישור ההזמנה לחנות ולקבל זיכוי כספי או מוצר חלופי – לבחירתך. הזיכוי הכספי יוחזר לאותו אמצעי תשלום בו השתמשת בעת ביצוע ההזמנה.
ניתן לבטל רכישת מוצרים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי הביטול הקבועים בחוק זה הינם בשיעור של %5 ממחיר המוצר או בסך של 100 ש”ח , הנמוך מבניהם, בנוסף לדמי הביטול הלקוח יהיה
אחראי להחזיר את המוצר אל משרדנו או ישא בהוצאות השילוח עבור החזרת המוצר במקרים שבהם רואה החברה שנגרם לה נזק מביטול עסקה כלשהי בעקבות ירידת ערך המוצר ומכל סיבה
אחרת, לחברה יש את הזכות לתבוע נזקים אלו מהמבטל.
לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר. במקרה זה על הלקוח להציג או לשלוח תעודה המוכיחה שהוא אדם
עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. התעודה צריכה להיות תואמת לפרטי האדם שביצע את ההזמנה

ביטול עסקאות של אופניים/קורקינטים חשמליים וסוללות.
אין החזר כספי או החזרה של אופניים או קורקינט חשמלי לאחר הקנייה מאחר ומדובר בכלי תחבורה כהגדרתו בפקודת התעבורה. הפעלה של אופניים או קורקינט חשמלי, חיבור סוללה
לחשמל או הרכבה שלהם מבטלת את האפשרות להחזיר את המוצר, ניתן לבטל רכישה של כלים אלה בתוך 14 יום במידה והמוצר שלם, הוא באריזתו המקורית ולא נעשב בו שימוש.
לבקשת הלקוחות חברת “סופטרייד” מאפשרת לקבל את המוצר מורכב וללא אריזתו המקורית, במקרה זה לא תתאפשר החזר ה של המוצר

הבהרות לגבי רכישה של אופניים/קורקנטים חשמליים או סוללות דרך האתר
חברת “סופטרייד” מאפשרת ללקוחותיה לקבל אופניים או קורקינט במשלוח עד הבית, באחריות הלקוח לוודא כי כל הברגים מחוזקים ולנפח צמיגים במידת הצורך.
האחריות על מוצרים אלה ניתנת על סוללה, מנוע ומערכצ חשמל האחריות אינה כוללת תקלות מכניות , שבר או נזקי קורוזיה.
האחריות על המוצר ניתנת על ידי היבואן בלבד. מרגע מסירת המוצר ללקוח כל ההתנהלות הקשורה לשירות ואחריות המוצר נעשית מול היבואן עצמו, במקרה של פגם או תקלה באחריות הלקוח
למסור את המוצר למעבדת שירות.

תנאי החזרה או החלפה לפריטים שנקנו באתר

לא ניתן להחזיר מוצר שהותקן, הורכב או שנעשה בו שימוש . על המוצרים להיות באריזתם המקורית, כאשר היא סגורה.
לא תתאפשר החלפת/החזרת פריט שאריזתו נפתחה.

ביטול עסקה

הזמנתך עלולה שלא להתבצע, לאחר סיום הקנייה, במקרה שהמוצר שבחרת אזל מן המלאי, או במידה ופרטי כרטיס האשראי שלך ו/או פרטיך המלאים לא נקלטו במערכת. בכל אחד ממקרים
הנ״ל נציג מטעמנו יצור עמך קשר לביטול העסקה או לעדכון הפרטים. ט.ל.ח – במידה ולצערנו התרחשה תקלה טכנית שגרמה לטעות במחירים – סופטרייד רשאית לבטל את העסקה.

אחריות למוצרים הנמכרים באתר

החברה ראשית לשנות ו’או לחליף ו/או להוציא, בכל עת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים המופיעים באתר.
החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישץ, אספקת והובלת הכלים וצריכתם ובכלל זה
לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה ראשית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:
• מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כוח עליון.
• תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.
• אם יחולו שינויים בשיעור המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לר כישה לבין מועד האספקה המתוכנן ע”פ תנאי רכישת המוצרים.
• מבלי לפגוע בעל המוא לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המוצרים שהוזמנו ע”י הרוכש.
• בקיום מקרים שאינם בשליטת של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא
אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים
במלואם לאתר הנ“ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר סופטרייד ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת סופטרייד.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג‘ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין
לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש
באתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של סופטרייד ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים
שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 5410383-077 ,או בדוא”ל
softride3@gmail.com

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת MACID של המחשב שלו, כתובת ה IP-המוצא ללא צורך
לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים
באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן
שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי מאתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה
ו/או למי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות יוצרים

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט תמונות, גרפיקה, וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש
ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו ראשי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או
חלקו למטרה כלשהי.
השם ” סופטרייד” הינו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרת מכירת המוצרים המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג שום סוג של חומר הכלול באתר אלא אם ניתן לכך רשות מראש
ובכתב מאת החברה.
אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתענים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.
כל משתמש אשר יתעד התחזות מהמינה לסופטרייד מצד גורמים אחרים יתוגמל בסכום כספי נדיב. איזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט
הישראליים בלבד במחוז תל אביב בלבד.

נגישות
Call Now Button