הצהרת נגישות - SOFTRIDE

הצהרת נגישות - סופט רייד

סופטרייד רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל,
ובכללם אנשים עם מוגבלוית. בטיפול בנושא הנגישות בחברה, נבחנים ההיבטים הפיזיים של הנגשת
חנות המכירה בה ניתן שירות לציבור וכן הנגשת אתר האינטרנט שלה, והכל בהתאם להוראות חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998

נגישות אתר האינטרנט
אתר האינטרנט של החברה ועומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות
נגישות לשירות(, התשע”ג 2013 ומאפשר לאנשים מבוגרים ולאנשים עם מוגבלות לגלוש ברמת
יעילות
סייגים לנגישות
חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן שיתגלו חלקים או
יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.
אנו ממשיכים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש
בהם, כולל אנשים עם מוגבלות.
יצירת קשר בנושא נגישות
אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח לקבל הערות ובקשות, באמצעות פנייה לאחראי
הנגישות באתר בדואר האלקטרוני במייל: softride3@gmail.com

נגישות
Call Now Button