תקלות נפוצות באופניים חשמליות

תקלות נפוצות באופניים חשמליות

 

אופניים ובעיקר אופניים חשמליים, הם כלי תחבורה עמוס יתרונות.

הרכיבה עליהם זולה בצורה דרסטית ביחס לרכב פרטי, מאפשרת הימנעות מפקקים , ממצוקות חנייה ומעוד מגוון של מצוקות אשר מאפיינות את כלי הרכב הכבדים בישראל. ולכן הביקוש לאופניים החשמליים גבוה כל כך.

 

בעיה סיבה פתרון אפשרי
1 זה לא עובד… 1.הטעינה לא מספקת

2. תקלה במחברים

3. מפתח ההפעלה אינו במקום

 

1. טען הסוללה

2. ניקוי מגעים בסוללה

3. סובב המפתח למקום הנכון

2 תאוצה לא יציבה או מהירות סופית נמוכה 1. טעינת סוללה לא מספקת 1. טען סוללה
3 במצב on" " המנוע אינו מגיב 1. חיווט משוחרר

2. חיישן סיבובים משוחרר

3.מגעי מנוע פגומים או משוחררים

1. תקן או חבר מחדש

2.פנה לטכנאי סופט רייד

3.פנה לטכנאי סופט רייד

4 טווח מצומצם 1. לחץ אוויר נמוך בצמיגים

2. טעינה חלקית או מטען פגום

3.תוואי הררי מאוד, משקל כולל גבוה, האטות ובלימות מרובות

4. סוללה ללא שימוש זמן ממושך.

1. נפח ללחץ תקין

2. בדוק מגעים ו/או טען סוללה

3. תן עזרה עם הרגליים

4. החלף סוללה

5. טען טעינה ארוכה של 24 שעות

5 הסוללה לא נטענת 1. המטען אינו מחובר כראוי

2.נתיך שרוף

3. חיווט סוללה פגום או מגע לקוי.

1. בדוק והדק שקע טעינה

2. החלף נתיך

3. חבר מחדש או תקן חיווט סוללה

6 רעש מגלגל ההינע 1. מייסבי גלגל גמורים

2. חישוק עקום או גלגל לא מיושר

1. החלף מייסבים

2. כיוון שמיניות או החלף החישוק

 

Call Now Button